nova scotia duck tolling retriever retriver retriwery z nowej szkocji nsdtr galileo Virgo Vestalis Pod Jabłonią nova scotia duck tolling retriever nsdtr psy pies nova scotia Od brendy z serbinowa duck tolling retriever virgovestalis hodowla niewierskie ??ki suki pielęgnacja zdrowie żywienie retrover tresura scotie scotia retrievery

nova scotia duck tolling retriever retriver retriwery z nowej szkocji nsdtr galileo Virgo Vestalis Pod Jabłonią nova scotia duck tolling retriever nsdtr psy pies od brendy z serbinowa nova scotia duck tolling retriever niewierskie ??ki virgovestalis hodowla suki pielęgnacja zdrowie retrover Ĺźywienie tresura scotie scotia retrievery Agility Kraków Nova Scotia Duck Tolling Retriever Hodowla Dancing with Fire kennel
STRONA GŁÓWNA | FORUM | O NAS | LINKI | KONTAKT | REJESTRACJA | ZALOGUJ POMOC


MENU

KSIĄŻKA O TOLLERACH 2022
Normy badań


Wartości referencyjne wskaźników hematologicznych u dorosłych psów:

Wskaźnik W jednostkach układu SI W jednostkach tradycyjnych
Krwinki czerwone (erytrocyty) 5,5-8,0 [T/l] 5,5-8,0 [mln/ựl]
Hemoglobina (Hb) 7,45-11,17 [mmol/l] 12-18 [g/dl]
Hematokryt (Ht) 0,37-0,55 [l/l] 37-55 [%]
MCV 60-70 [fl] 60-77 [ựm3]
MCH 1,18-1,49 [fmol] 19-24 [pg]
MCHC 19,84-22,3 [mmol/l] 32-36 [g/dl]
OB.

1-6 mm po 60 min

6-8 mm po 2 godz.

 
Krwinki białe (Leukocyty) 6,0-16,5 [G/l] 6,0-16,5 [tys/ựl]
Granulocyty obojętnochłonne pałeczkowate 0-3 %  
Granulocyty obojętnochłonne segmentowane 60-70 %  
Granulocyty kwasochłonne (eozynofile) 2-10 %  
Granulocyty zasadochłonne (bazofile) 0-1 %  
Limfocyty 12-30 %  
Monocyty 3-10 %  
Płytki krwi 200-580 [G/l] 200-580 [tys/ựl]
Czas krzepnięcia do 2 [min]  
Czas kefalinowy 18-30 [sek]  
Czas retrakcji skrzepu Do 1 [godz.]  
Czas fibrynolizy Do 20 [godz.]  
Czas trombinowy 9-12 [sek]  
Czas krwawienia Do 6 [min]  
Wskaźnik protrombinowy 500 [%]  
Czas protrombinowy 15-20 [sek]  


Wartości referencyjne wskaźników hematologicznych u młodych psów:

Wskaźnik Po 1 tygodniu życia Po 1 miesiącu życia Po 1 roku życia
Erytrocyty [T/l] 4,6 4,1 5,8
Hb [g/dl] 12,9 9,5 16
Ht [l/l] 0,48 0,3 0,43
MCV [fl] 89 73 72
MCH [pg] 28 23 18
MCHC [g/dl] 32 32 32
Leukocyty [G/l] 14 13 10
Granulocyty obojętnochłonne pałeczkowate [G/l] 0,5 0,06 0,08
Granulocyty obojętnochłonne segmentowane [G/l] 7,4 7,2 8,5
Eozynofile [G/l] 0,8 0,25 0,4
Bazofile [G/l] 0 0 0
Limfocyty [G/l] 4,3 4,5 5,0
Monocyty [G/l] 1,1 0,8 1,1


Wartości referencyjne wskaźników biochemicznych w surowicy psów:

Wskaźnik W jednostkach układu SI Współczynniki przeliczeniowe W jednostkach tradycyjnych
ALT 3-50 [U/l]    
AST 1-37 [U/l]    
Amoniak Do 70 [ựmol/l] ựmol/l x 1,4=ựgN/dl Do 98 [ựgN/dl]
Amylaza 388-1800 [U/l]    
Białko całkowite 55-70 [g/l] g/l x 0,1=g/dl 5,5-7,0 [g/dl]
Bilirubina całkowita 0-10,26 [ựmol/l] ựmol/l x 0,06 = mg/dl 0-0,6 [mg/dl]


Morfologia krwi u psów - odchylenia

Małgorzata Korbel firetoller(@)gmail.com
Copyright 2010 | projekt: Anna_Wolniak(@)zareklamuj.pl | wykonanie: Tux
Tollery w Polsce | O rasie | Jeśli szukasz Tolelra | Zdrowie | Żywienie | Pielęgnacja | Hodowla | Wychowanie | Praca z Tollerem | Wystawy
Wszystkie materiały zawarte w tym serwisie, są własnością autorów strony lub osób, które wyraziły zgodę na ich zamieszczenie.
Zabrania się zapożyczania, kopiowania części bądź całości bez uprzedniego kontaktu.
Wszelkie prawa zastrzeżone.