STRONA GLÓWNA | FORUM | O NAS | LINKI | KONTAKT | REJESTRACJA | ZALOGUJ POMOC


MENU

KSIAZKA O TOLLERACH 2022
Championaty


Champion Polski - na każdej z wystaw kynologicznych w kraju sędziemu przysługuje prawo przyznania certyfikatu na wystawowego championa (zwanego w skrócie CWC, za granicą CAC - certyfikat au championat).

Certyfikat może otrzymać pies i suka, które ukończyły 15 miesięcy i uzyskały ocenę doskonałą z lokatą pierwszą w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, bez względu na liczbę konkurentów. Trzy CWC, uzyskane od trzech różnych sędziów - w tym co najmniej jeden na wystawie klubowej lub międzynarodowej - są podstawą do przyznania psu (suce) tytułu ""Championa Polski" pod warunkiem, że między pierwszym, a ostatnim wnioskiem upłynęło co najmniej 6 miesięcy.

Fakt przyznania CWC sędzia wpisuje do karty oceny odręcznie "CWC"; wraz z oddzielną parafą. Od dnia 29 maja 2013 r. obowiązują: trzy CWC od trzech różnych sędziów w tym co najmniej jeden na wystawie klubowej lub międzynarodowej, pod warunkiem, że między pierwszym o ostatnim wnioskiem upłynęło 6 miesięcy (np. 1.01 do 2.07).

Tytuł Młodzieżowego Championa Polski może być przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego tytułu Zwycięzcy Młodzieży, od 3 różnych sędziów na wystawach, w tym co najmniej jednej wystawie klubowej lub międzynarodowej, bez określonego przedziału czasu.

Dyplomy Championa Polski i Młodzieżowego Championa Polski wydaje Zarząd Główny Związku na pisemny wniosek zainteresowanego biorąc za podstawę sprawozdania z oddziałów. Od 1.02.2012 opłata za wydanie dyplomu Młodzieżowego Championa Polski i Championa Polski wynosi 50 zł.

Wniosek o wydanie dyplomu ChampionaMiędzynarodowy Championat Piękności (C.I.B.) dla ras podlegających próbom pracy

Na wystawie międzynarodowej, organizowanej pod patronatem FCI, sędzia może przyznać certyfikat na Międzynarodowego Championa Piękności (CACIB) dla jednego psa i jednej suki wśród wszystkich wystawionych w danej rasie psów i suk rodowodowych, mających ukończone 15 miesięcy, bez względu na liczbę konkurentów w klasie. O CACIB konkurują w drodze porównania psy/suki z oceną doskonałą, lokatą pierwszą z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów.

Po przyznaniu CACIB-u sędzia przywołuje do porównania drugiego doskonałego psa z klasy, z której pochodzi zwycięzca i porównując taką nową stawkę może przyznać rezerwowy CACIB (Res. CACIB). Jeśli pies, który otrzymał CACIB ma już zatwierdzony przez FCI tytuł Międzynarodowego Championa Piękności lub jeśli przyznany mu CACIB nie zostanie zatwierdzony przez FCI z innych powodów - wniosek CACIB przechodzi automatycznie na zdobywcę rezerwowego CACIB (Res. CACIB).

Aby otrzymać tytuł Międzynarodowego Championa Piękności, pies musi uzyskać:
- w dwóch różnych krajach, od dwóch różnych sędziów dwa certyfikaty na Międzynarodowego Championa Piękności (CACIB), w minimalnym odstępie 1 rok i 1 dzień
- psy ras poddawanych próbom pracy zgodnie z nomenklaturą ras FCI zaliczyć muszą właściwe dla danej rasy próby pracy, na których przyznawany jest CACT, w dowolnym kraju będącym członkiem lub partnerem kontraktowym FCI. Data zaliczenia próby nie ma znaczenia.
-musi zaliczyć test na żywej zwierzynie, na którym przyznawany jest CACT

Międzynarodowy Champion Wystawowy (C.I.E.)

Dla psów ras poddawanych próbom pracy (zgodnie z Nomenklaturą Ras FCI) od dnia 1 stycznia 2009 wprowadza się nowy międzynarodowy tytuł. Dla otrzymania tytułu Międzynarodowego Championa Wystawowego pies spełnić musi następujące warunki:

a) uzyskać 4 (cztery) wnioski CACiB w trzech krajach od trzech różnych sędziów; liczba konkurentów nie ma znaczenia
b) pomiędzy pierwszym a ostatnim wnioskiem CACiB musi upłynąć przynajmniej jeden rok i jeden dzień, na przykład od 1 stycznia 2009 do 1 stycznia 2010.
Malgorzata Korbel firetoller(@)gmail.com
Copyright 2010 | projekt: Anna_Wolniak(@)zareklamuj.pl | wykonanie: Tux
Tollery w Polsce | O rasie | Jeśli szukasz Tolelra | Zdrowie | Żywienie | Pielęgnacja | Hodowla | Wychowanie | Praca z Tollerem | Wystawy
Wszystkie materialy zawarte w tym serwisie, sa wlasnoscia autorów strony lub osób, które wyrazily zgode na ich zamieszczenie.
Zabrania sie zapozyczania, kopiowania czesci badz calosci bez uprzedniego kontaktu.
Wszelkie prawa zastrzezone.