STRONA GLÓWNA | FORUM | O NAS | LINKI | KONTAKT | REJESTRACJA | ZALOGUJ POMOC


MENU

KSIAZKA O TOLLERACH 2022
Oceny i tytuły


REGULAMIN WYSTAW PSÓW - ZKWP

Pies może otrzymać jedną z wymienionych ocen (sędzia bierze pod uwagę zgodność ze wzorcem Retrievera z Nowej Szkocji) :

Ocena doskonała (dosk) może być przyznana psu idealnemu lub takiemu który jest bardzo bliski ideałowi wzorca rasy.
Ocena bardzo dobra (bdb) może być przyznana psu który posiada typowe cechy rasy ma zachowane proporcje i jest we odpowiedniej kondycji. Nieliczne drobne błędy mogą być tolerowane.
Ocena dobra (db) może być przyznawana psu posiadającemu główne cechy rasy i nie mającego wad dyskwalifikujacych .
Ocena dostateczna (dst) powinna być przyznawana psu który odpowiada wzorcowi rasy ale nie posiada pewnych cech uznanych za istotne lub jego kondycja nie jest optymalna.
Ocena dyskwalifikująca (dyskw) powinna być przyznana psu który wykazuje poważne lub dyskwalifikujące wady, określone przez wzorzec.

Psy nie mieszczące się w żadnej z wyżej wymienionych kategorii ocen powinny zostać zwolnione z ringu z werdyktem nie do oceny, który powinien zostać wpisany do karty oceny.

W klasie szczeniąt pies może otrzymać następujące oceny:

Wybitnie obiecujący - (wo)
Obiecujący - (o)
Mało obiecujący - (mo)

W każdej klasie z wyjątkiem klasy szczeniąt przyznawane są medale lub rozety dla 3 pierwszych psów które uzyskały ocenę doskonała z lokata I, II lub III.

Lokata I- złoty medal
Lokata II- srebrny medal
Lokata III- brązowy medal>Najpiękniejsze Młodsze Szczenię- udział w wyborze biorą psy/suki (po jednym przedstawicielu rasy), które na danej wystawie w klasie młodszych szczeniąt otrzymały ocenę ""wybitnie obiecujący" oraz lokatę I. Jeśli konkurencja jest przewidziana w programie wystawy, organizator ma obowiązek poinformować sędziego o konieczności dokonania wyboru Najlepszego Młodszego Szczenięcia w Rasie

Najlepsze Szczenię w Rasie (NSZwR / BOB Puppy) - tytuł ten może otrzymać na każdej wystawie (oprócz wystawy championów) pies lub suka wybrany poprzez porównanie psa i suki, które uzyskały w klasie szczeniąt oceny wybitnie obiecujące z lokatą I. NSzwR bierze następnie udział w konkurencji wyboru najlepszego szczenięcia całej wystawy - BIS Szczeniąt.

Zwycięzca Młodzieży (CAJC / JCAC - odpowiednik Zw.Mł na wystawach zagranicznych) - tytuł ten może otrzymać na każdej wystawie (oprócz wystawy championów) pies/suka, który uzyska w klasie młodzieży ocenę doskonałą z lokatą I.

Najlepszy Junior w Rasie (NJwR / BOB Junior) - tytuł ten może otrzymać na każdej wystawie (oprócz wystawy championów) pies lub suka wybrana poprzez porównanie psa i suki, które uzyskały w klasie młodzieży oceny doskonałe z lokatą I oraz tytuł Zwycięzca Młodzieży. NJwR bierze następnie udział w konkurencji wyboru najlepszego juniora całej wystawy - BIS Junior.

NSwR / NPwR - Najlepsza Suka/Pies w Rasie - o tytuł ten konkurują psy/suki z ocenami doskonałymi i lokatą I w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej i championów konkurując ze sobą w porównaniu.

Zwycięzca Rasy (ZR lub BOB) i Zwycięzca Płci Przeciwnej (BOS) -konkurują psy i suki, które na danej wystawie zdobyły tytuły: Zwycięzca Młodzieży(obu płci), Najlepszy Dorosły Pies, Najlepsza Dorosła Suka oraz pies i suka z klasy weteranów z oceną doskonałą i I lokatą. Po przyznaniu tytułu Zwycięzca Rasy (ZR lub BOB), sędzia musi wybrać najlepszego przedstawiciela płci przeciwnej (BOS)

Najlepszy Weteran w Rasie wybierany w porównaniu weteranów psa i suki z oceną doskonałą i lokatą I, wybiera się Najlepszego Weterana w Rasie. Wyboru tego sędzia dokonuje w trakcie porównania o Zwycięstwo Rasy.

Młodzieżowy Zwycięzca Polski (Mł.Zw. Pl.) - tytuł ten jest przyznawany tylko na jednej wystawie międzynarodowej w roku (Poznań) i może go uzyskać pies/suka który uzyska w klasie młodzieży ocenę doskonała z lokatą I.

Młodzieżowy Zwycięzca Klubu (Mł.Zw.Kl) - tytuł ten jest przyznawany tylko na wystawie klubowej i może go uzyskać pies/suka który uzyska w klasie młodzieży ocenę doskonałą z lokatą I.

Zwycięzca Polski (Zw Pl.) - tytuł ten jest przyznawany tylko na jednej wystawie międzynarodowej w roku (Poznań); w walce o ten tytuł porównywane są ze sobą psy/suki z klas pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, które w swoich klasach otrzymały oceny doskonałe i lokaty I.

Zwycięzca Klubu (Zw. Kl.) - może być przyznany psu i suce na wystawie klubowej według zasad jak wyżej.


KONKURENCJE FINAŁOWE
Zwycięzca Grupy - BOG (Best of Group) - o ten tytuł konkurują psy i suki które uzyskały na wystawie tytuł Zwycięzca Rasy oraz należą do tej samej grupy ras (w przypadku Tollerów grupa VIII FCI). Przyznawane są trzy lokaty I, II i III.

Zwycięzca Wystawy - BIS (Best in Show) - o ten tytuł konkurują zwycięzcy poszczególnych grup. Przyznawane są trzy lokaty I, II i III.

Najpiękniejsze Szczenię Wystawy (BIS Puppy) - konkurują psy i suki startujące w klasie szczeniąt i uzyskujące ocenę Wybitnie Obiecującą z lokata I.

Najpiękniejszy Junior Wystawy (BIS Junior) - konkurują psy/suki z tytułem Najlepszy Junior w Rasie.

Najpiękniejszy Weteran (BIS Weteran) - konkurują psy i suki z klasy weteranów, które uzyskały ocenę. doskonała z lokata I.

Najlepsza Para Psów - pies i suka tej samej rasy będące własnością jednego właściciela.

Najlepsza Grupa Hodowlana / Najlepsza Hodowla - co najmniej trzy psy /suki tej samej rasy z tym samym przydomkiem hodowlanym.

"Najlepszy Reproduktor" - 4 potomków z 2 różnych miotów

"Najlepsza Suka Hodowlana" - 3 potomków z 2 różnych miotów

Najlepszy Reproduktor, Najlepsza Suka Hodowlana, Najlepsza Hodowla - są to tytuły przyznawane na wystawach klubowych według zasad ustalonych przez Kluby.

Wymienione fakultatywnie klasy/konkurencje (Najlepsza Para, Najlepsza Grupa Hodowlana), muszą być rozgrywane na ringach, na których sędziowane są dane rasy. Tam, gdzie zgłoszonych jest więcej niż jedna para/grupa sędzia wybiera najlepszą z nich i tylko ona uczestniczy w finałach.
Malgorzata Korbel firetoller(@)gmail.com
Copyright 2010 | projekt: Anna_Wolniak(@)zareklamuj.pl | wykonanie: Tux
Tollery w Polsce | O rasie | Jeśli szukasz Tolelra | Zdrowie | Żywienie | Pielęgnacja | Hodowla | Wychowanie | Praca z Tollerem | Wystawy
Wszystkie materialy zawarte w tym serwisie, sa wlasnoscia autorów strony lub osób, które wyrazily zgode na ich zamieszczenie.
Zabrania sie zapozyczania, kopiowania czesci badz calosci bez uprzedniego kontaktu.
Wszelkie prawa zastrzezone.