STRONA GLÓWNA | FORUM | O NAS | LINKI | KONTAKT | REJESTRACJA | ZALOGUJ POMOC


MENU

KSIAZKA O TOLLERACH 2022
Jak mądrze kupić Tollera?


Przy zakupie powinno si zwrci uwag na kilka bardzo istotnych punktw, ktre pozwol unikn niepotrzebnych bdw i sprawi e kupiony szczeniak wyronie na piknego, zdrowego i szczliwego psa. Informacje zawarte w tym dziale maj na celu przygotowanie przyszego waciciela Tollera do samodzielnej oceny hodowli i oferowanych szczenit.

CO DAJE RODOWD?

Rodowd to dokument w ktrym wyszczeglnieni s przodkowie naszego psa, oraz podstawowe dane o nim samym (nazwa rasy, imi i przydomek psa(czyli pochodzenie z zarejestrowanej hodowli), data urodzenia psa, nr rodowodu, nr tatuau / chipa (co moe pozwoli na rozpoznanie naszego psa jeli zaginie), nazwisko i adres waciciela oraz hodowcy. Te wszystkie dane w rodowodzie s oficjalne, i potwierdzone piecztk Zwizku Kynologicznego.

Poniej tych danych jest zamieszona tabela, w ktrej podani s w czterech pokoleniach przodkowie naszego psa - rodzice, dziadkowie, pradziadkowie i prapradziadkowie. Przy ich imionach moemy znale tytuy przez nich uzyskane, numery rodowodw, umaszczenie, etc. Numer rodowodu to nie tylko liczba; z symbolu moemy zrozumie w jakim kraju pies zosta zarejestrowany (polskie rodowody maj symbol PKR, szwedzkie S, amerykaskie AKC itp.)

Sami moemy pniej przeledzi linie rodowodowe naszego psa - baza rodowodowa.

Aby wyrobi psu rodowd, musimy dysponowa metryk otrzyman od hodowcy (w metryczce szczenicia mamy zapisane imiona rodzicw, ich numery rodowodw, tytuy, wyniki bada, nazwisko hodowcy). Metryk wyrabia w Zwizku Kynologicznym hodowca, i wrcza j przy kupnie szczenicia - my moemy, ale nie musimy, w oparciu o metryk, wyrobi w swoim oddziale Zwizku Kynologicznego rodowd (o opaty rejestracyjne naley dopyta w danym oddziale ZK).

Moemy rwnie, ale nie musimy uczestniczy w wystawach; posiadajc psa z rodowodem, nie musimy go rozmnaa, moemy go spokojnie wysterylizowa /wykastrowa - nie mamy ADNYCH obowizkw zwizanych z tym, e nasz pies zosta zakupiony z metryk.ILE KOSZTUJE TOLLER?

W Polsce cena za szczeni waha si w granicach 4000-5000 PLN (aktualizacja 2018).Gdy szczeni kosztuje mniej, jego rodzice najczciej nie s wystarczajco przebadani, maj jedynie minimum zaliczonych wystaw, nie by przeprowadzony solidny dobr pary rodzicielskiej, et). Za granic koszt szczeniaka i jego sprowadzenie waha si od 8- 12 000 PLN. Podane ceny s orientacyjne, zawsze naley skontaktowa si z danym hodowc w celu ustalenia ostatecznej kwoty.

JAK ZNALE KONTAKT DO HODOWCY?

Istnieje kilka moliwoci:

na stronie portalu o Retrieverach z Nowej Szkocji wykaz hodowli jest wykaz hodowli razem z baz teleadresow hodowcw, psami znajdujcymi si w danej hodowli, etc;

mona przedzwoni take do siedziby Oddziau Zwizku Kynologicznego i dopyta si o list aktualnych miotw; przy czym hodowli Tollerw nie jest duo, i moe si zdarzy e nie ma adnej hodowli w danym Oddziale.

Mona rwnie prbowa szczcia na wystawach - czasem uda si spotka kilku hodowcw, i wtedy naprawd warto przyjrze si psom - nie tylko od strony wygldu zewntrznego ale charakteru i braku bojaliwoci. Najczciej jednak nie ma duo zgoszonych Tollerw, a tym samym nie ma hodowcw - bd jest tylko jeden i nie ma moliwoci porwnania.

Mona znale rwnie informacje w prasie bd Internecie - zawsze jednak naley pamita e reklama dwigni handlu ;) i nie zawsze wszystko co zostao napisane, znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistoci.

Mona sprbowa nawiza kontakt z wacicielami szczenit z danej hodowli (choby przez forum o rasie, gdzie jest ju sporo wacicieli psiakw z rnych hodowli), i odpyta jak w ich wypadku wygldaa sprawa zakupu szczeniaka, czy s zadowoleni, maj do hodowcy zaufanie, etc. Wybitnymi, wystawianymi psami wikszo hodowcw si chlubi - warto dowiedzie si co si dzieje w przypadku gdy pies nie jest zdobywc ringw, i czy take wtedy mona polega w kadej chwili na hodowcy, szczeglnie gdy pies jest chory bd ma inne problemy (zdrowotne, wychowawcze, itd.) Warto hodowcy mona pozna po podejciu do problemu - czy szczeni dla niego to wycznie rdo dochodu, czy take ywa istota ktr powoa na wiat.INFORMACJE O RODZICACH SZCZENICIA:

Obydwoje rodzice posiadaj uprawnienia hodowlane, s one wbite do rodowodu, jako "pies reproduktor" i "suka hodowlana". Hodowca bez problemu udostpnia protok przegldu miotu. Czasem naprawd wybitna suka czy pies, nie posiadajca jeszcze uprawnie czy wymaganego wieku (18 miesicy), warunkowo uzyskuje prawa hodowlane - ale zawsze wtedy naley zwrci uwag na taki miot i dopyta o szczegy. Bywaj wyjtki od reguy (zagraniczne lub szczeglnie interesujce skojarzenie etc - w ktrych faktycznie warto dany miot ju uzyska) ale raczej naley unika sytuacji w ktrej hodowca nie chce odczeka, a za wszelk cen pragnie mie zysk. Warto dopyta si o motywy wyboru konkretnego reproduktora - jakie istotne cechy on niesie, jakie s jego mocne i sabsze strony, co hodowca spodziewa si otrzyma w potomstwie po konkretnych rodzicach. Wybr ojca nie moe by kwesti przypadku czy oszczdnoci. Warto rwnie poprosi o kontakt do waciciela reproduktora (jeli jest to reproduktor nie przebywajcy w danej hodowli), hodowca powinien nas te zaopatrzy w komplet informacji o nim - kopie osigni wystawowych, sportowych i myliwskich, wspomniane wyej kopie bada, zdjcia, lub film video. Warto rwnie skontaktowa si - jeli to moliwe- z wacicielem reproduktora, zobaczy psa na ywo, porozmawia - odpowiedzialny waciciel ojca szczenit, bdzie chcia podtrzyma kontakt z "swoimi dziemi", obserwowa ich rozwj, zalety i wady.

Suka nie moe by kryta w kadym sezonie - pozwoli to unikn nadmiernych obcie jej organizmu, i sprawi e bdzie zdrow i dobr matk przy kolejnym miocie. Naley pamita, e zgodnie z Regulaminem Hodowli Psw Rasowych, suka moe posiada TYLKO jeden miot w roku kalendarzowym.

BARDZO DU WAG naley przywizywa do bada - OBYDWOJE rodzice powinni mie wykonane badania w kierunku dysplazji staww biodrowych (HD) i okciowych (ED), chorb oczu i przynajmniej jedno z nich powinno by wolne od prcd PRA i CEA (wicej o chorobach Tollerw w dziale powiconym zdrowiu Tollerw). Od 2012 roku dostpne jest take badanie w kierunku JADD; warto wic aby chocia jedno z rodzicw byo przebadane i czyste. W kolejnych latach pojawiy si testy w kierunku DE, DM, CP1, CLPS - tak jak w powyszym przypadku, przynajmniej jedno z rodzicw powinno by czyste od w/w chorb.
Jeli rodzice nie s przebadani, naley rozway ryzyko posiadania w przyszoci psa dysplastycznego, w przypadku choroby oczu - niewidomego, bd chorego na chorob Addisona. Zawsze naley da okazania dokumentw powiadczajcych wykonanie bada; hodowca powinien okaza ich oryginay, a potencjalnemu wacicielowi przesa lub wrczy osobicie ich kopie. Tytuy rodzicw to nie wszystko - Tollerw w Polsce nie jest wiele, i nawet ukoczenie championatu nie sprawia duej trudnoci - w zwizku z tym poza informacj "szczeniaki po Championach" warto zwrci uwag na pozostae informacje.

Przegldajc oferty miotw, warto zapozna si rodowodem danego skojarzenia. Wane, aby przeledzi histori linii, przodkw naszego potencjalnego szczeniaka i sprawdzi w miar moliwoci, jaka jest szansa w danym skojarzeniu, na pojawienie si problemw zdrowotnych i innych. Nie istnieje linia wolna od wszystkich przypadoci - co nie znaczy e nie naley si decydowa w ogle na danego szczeniaka czy dan hodowl. Nie ma rasy psw ktra jest cakowicie wolna od wszystkich chorb - jedne rasy maj wiksze predyspozycje do wystpowania danego schorzenia ni inne, i warto wiedzie, na co naley zwraca uwag i co monitorowa ze szczegln ostronoci (jeli w linii zdarzaa si dysplazja - wzmocni profilaktyk, jeli choroby autoimmunologiczne - otrzyma niezbdne informacje umoliwiajce ewentualn diagnoz, jeli problemy z tarczyc, sercem bd jakimkolwiek innym organem - przeprowadza rutynowe badania, itd). Uczciwy hodowca poda wszystkie informacje jakimi dysponuje - jeli nie, naley rozway zakup psiaka z innej hodowli.PO CZYM POZNA DOBREGO HODOWC?

Hodowca jest zrzeszony w Zwizku Kynologicznym, wszystkie szczenita sprzedawane s z metryczk; hodowca sprzedaje tylko i wycznie szczenita rodowodowe, nigdy na giedzie czy z kartonu pod wystaw. Hodowca ktry na przemian sprzedaje psy z rodowodem i bez rodowodu jest niegodny zaufania.

Prawdziwy hodowca wykonuje badania w kierunku dziedzicznych chorb, nawet jeli nie s one wymagane przez Zwizek Kynologiczny, i dba o urozmaicanie puli genowej (nie krzyuje psw bardzo blisko spokrewnionych ze sob).

Hodowca wymaga podpisania umowy cywilno-prawnej, zawierajcej dane o prawach sprzedajcego i kupujcego, informacje o zdrowiu i ewentualnej sterylizacji, oraz warunkach ewentualnego zwrotu lub odkupienia psa przez hodowc, po niespenieniu przez waciciela warunkw umowy. Dobry hodowca dba o umieszczenie szczenit w dobranych odpowiednio domach, dokadnie sprawdza potencjalnych wacicieli, pyta o referencje a nawet odmawia sprzeday psa, jeli zajdzie taka konieczno, nie zadowala si jedynie stwierdzeniem e dana osoba chce mie szczeniaka.

Dobry hodowca powinien umie opowiedzie na pytanie, co w danym miocie chcia osign. Hodowla nie powinna opiera si na produkcji szczenit, a na poprawianiu standardu rasy, zatem hodowca powinien uzasadni jakich konkretnych cech spodziewa si w oczekiwanym potomstwie. Hodowca nie bierze pod uwag jedynie tytuw wystawowych i cech eksterieru (wygldu) - rwnie wane jest, aby rodzice mieli dobry temperament, i pasj do pracy waciw tej rasie. Naley zwrci uwag szczeglnie na charakter - czsto hodowcy poprzestaj jedynie na samym wygldzie rodzicw, a rwnie wane jest to, eby byli oni dobrani rwnie pod wzgldem charakteru .

Hodowca chtnie udziela wszystkich informacji dotyczcych rasy, uczciwie informuje o jej wadach i zaletach, utrzymuje kontakt z nowymi wacicielami, i w kadym momencie suy pomoc dotyczc zdrowia, pielgnacji, wychowywania, wystaw itp. Do zwierzt odnosi si z mioci i dba o to aby szczeniaki trafiy do dobrego domu - nie hoduje zwierzt tylko dla zysku.

Dobry hodowca dba take o weterany ze swojej hodowli - a wic psy i suki ktre nie s ju uywane w programie hodowlanym.

Na yczenie potencjalnego kupujcego, udostpnia take kontakt do osb ktre ju nabyy szczeniaka w danej hodowli (oczywicie, uprzednio te osoby musz wyrazi na to zgod). Naprawd warto porozmawia z osobami, ktre miay bd maj psiaka z danej hodowli - mona si dowiedzie o to czy mona polega na danym hodowcy, czy posiada wiedz na temat rasy, czy suy pomoc, jaki jest z nim kontakt, itd. Naprawd warto zastanowi si jaki jest kontakt z hodowc - czy chtnie odpowiada na wszystkie pytania, czy mona mu zaufa, czy jest osob uczciw. Mona te zasign informacji o hodowlach odwiedzajc wystawy i zawody, a take na forum czy w kontakcie mailowym. W ramach poszukiwa warto odwiedzi kilka hodowli, zadzwoni do kilku hodowcw - ci dobrzy na pewno chtnie zaprosz do siebie i opowiedz o zaletach oraz wadach rasy, mona bdzie obserwowa ich relacje z psami i wyrobi sobie wasna opini.

Dobry hodowca ledzi losy swoich szczenit. Interesuje si ich rozwojem, sukcesami ale rwnie problemami i porakami. Mdra hodowla nie koczy si na sprzeday szczenit ale trwa przez cae ich ycie. Hodowca ma wtedy szans oceni czy jego hodowla idzie w dobrym kierunku, sprawdzi na ile dany miot speni oczekiwania i uczy si tak na swoich sukcesach, jak i porakach. Jeli mamy jaki problem z psem: zdrowotny, wychowawczy czy inny, hodowca jest t osob, do ktrej powinnimy si zwrci w pierwszej kolejnoci, a hodowca jest zobowizany nam udzieli pomocy i rady.

Dobry hodowca uczestniczy w wystawach, konkursach posuszestwa, zawodach sportowych czy konkursach uytkowych; interesuje si rozwojem rasy, utrzymuje kontakt z innymi hodowcami w kraju i zagranic.O CO MOE A NAWET POWINIEN PYTA HODOWCA?

Dobry hodowca zanim zdecyduje sprzeda danego szczeniaka okrelonej osobie, stara si bliej pozna przyszego waciciela i oceni, na ile Toller moe by dla niego odpowiednim psem.

Hodowca moe chcie dowiedzie si o:

miejsce zamieszkania (miasto, wie, dom, mieszkanie, etc)
status rodzinny
czy w domu jest ogrd, a jeli tak, to czy ogrodzony
czy wszyscy w rodzinie zgadzaj si na posiadanie psa
jaki tryb ycia prowadzi przyszy waciciel, jaki ma system pracy, czy pracuje w domu, jak dugo pies miaby zostawa sam,
czy pies ma by psem typowo rodzinnym, czy do sportu, czy na wystawy / do dalszej hodowli,
dlaczego wybr pad na Tollera.

CO POWINNO ZNIECHCI DO KUPNA?

Czasem lepiej wstrzyma si z kupnem, jeli hodowca nie budzi zaufania. Co powinno zaniepokoi:

jeli w ramach transakcji nie otrzymamy oryginau metryki psa
nie moemy zobaczy oryginaw dokumentw, rodowodw, bada
hodowca nie chce pokaza hodowli, psw, szczenit i warunkw w jakich yj,
rodzice szczenicia nie maj uprawnie hodowlanych, nie posiadaj bada,
hodowla jest niestarannie prowadzona, pomieszczenia s brudne, szczenita uciekaj na widok obcych, nie maj zapewnionej socjalizacji,
hodowca nie zadaje pyta i sam nie udziela informacji na temat szczenicia czy rasy, a transakcje ogranicza do wydania szczenicia i pobrania gotwki.
gdy hodowca udziela wymijajcych a nie konkretnych odpowiedzi, obrusza si o zadawane pytania, nie mwi o wadach Tollerw, chce za wszelk cen sprzeda szczeniaka niewane komu i w jakim celu,
Kontakt z hodowc jest utrudniony, hodowca nie chce aby potencjalni chtni przyjechali obejrze szczenita, unika ich odwiedzin.
nawet jeli sam kontakt z hodowc jest dobry, naley zwraca uwag na to czy hodowca posiada niezbdn wiedz, jest znawc rasy, i w razie czego ma podstawy merytoryczne do pomocy wacicielom szczenit.
zanim wpaci si zaliczk,lepiej przyjecha obejrze hodowl - a nie wpaca pienidze w ciemno. Na miejscu moe si okaza ze psiaki nie do koca takie jak na ogoszeniu, e hodowca wygadany ale niewiele wiedzcy lub nieuczciwy, e socjalizacja adna.

CO POWINNIMY OTRZYMA OD HODOWCY PRZ KUPNIE SZCZENICIA?

Obowizkowo

orygina metryki szczenicia
ksieczk zdrowia ze szczepieniami ochronnymi oraz odrobaczeniem
jeli ojcem szczenicia jest pies mieszkajcy za granic: kopia rodowodu ojca - bez tego nie mona bdzie zarejestrowa szczeniaka w Oddziale ZKwP.

Dodatkowo :

umow kupna-sprzeday (kady hodowca posiada wasny wzr)
kopie rodowodw rodzicw i certyfikatw ich bada
karm na pierwsze dni szczeniaka w nowym domu
informacje na temat postpowania ze szczeniciem, karmienia, pielgnacji i wychowania
tzw. wyprawk: kocyk z zapachem przypominajcym dom (uspokoi to szczeni w pierwszych dniach pobytu w nowym domu), zdjcia rodzicw na CD lub DVD, zabawki, kliker, ksieczki, smyczk z obrk.

UMOWA KUPNA-SPRZEDAY

Umow zawieran z hodowc naley dokadnie przeczyta i wyjani zawczasu ewentualne wtpliwoci - mona poprosi take hodowc o przesanie wczeniej wzoru takiej umowy, aby zapozna si z jej warunkami ju w domu, a nie w emocjach zwizanych z kupnem malucha, po przyjedzie do hodowli.

Warto zwrci uwag :

czy wszystkie dane si zgadzaj
czy szczeni jest przeznaczone do hodowli bd nie i dlaczego (szczeni wystawowe, szczeni niewystawowe)
wskazanie ewentualnych wad szczenicia niewystawowego, z wiedz o ktrych jest ono kupowane,
Jakie obowizki ma wypeni waciciel (np. obowizek rejestracji psa we wasnym oddziale ZKwP, obowizek wykonania RTG, bada oczu, itd. i poinformowanie o wyniku hodowcy, obowizek poinformowania hodowcy o zmianie adresu zamieszkania, obowizek wysterylizowania/wykastrowania szczenicia niehodowlanego, gdy osignie dany wiek, etc) i co jest mu zabronione (np. zakaz odsprzeday szczenicia bez zgody hodowcy, rozmnaania bez uprawnie hodowlanych, forsowania szczenicia przed ukoczeniem stosownego wieku, etc)
Naley przy tym zawsze pamita e nikt nie jest w stanie zagwarantowa zdrowia szczenicia przez cae jego ycie. Mona ograniczy ryzyko zachorowalnoci na dan chorob poprzez staranny i przemylany dobr hodowlany, ale nigdy nie da si go cakowicie wyeliminowa. To samo dotyczy cech charakteru - kadego szczeniaka mona zepsu niewaciwym wychowaniem i brakiem socjalizacji.

PODSUMOWANIE:

Mdry wybr jest bardzo wany; nawet jeli wystpi problemy czy to fizyczne czy psychiczne (a w kadej, nawet najlepszej hodowli mog si one pojawi; genetyka nie jest idealnie przewidywalna)- dobrze mie wsparcie w hodowcy a nie by skazanym jedynie na siebie. Czasem kupno szczeniaka zapocztkowuje wieloletni wspprac a nawet przyja z hodowc i innymi wacicielami jego szczenit - naprawd warto dobrze przemyle decyzj, ni zdecydowa si pod wpywem chwili i potem tego aowa. Warto najpierw odwiedzi a przynajmniej obdzwoni kilka hodowli, popyta o opini jak dany hodowca posiada, spokojnie spisa sobie zalety i wady kadego miotu, i wybra t, najbardziej zblion do ideau.

Be My Song Dancing with Fire Retrover & Be The Star Dancing with Fire Retrover


Malgorzata Korbel firetoller(@)gmail.com
Copyright 2010 | projekt: Anna_Wolniak(@)zareklamuj.pl | wykonanie: Tux
Tollery w Polsce | O rasie | Jeśli szukasz Tolelra | Zdrowie | Żywienie | Pielęgnacja | Hodowla | Wychowanie | Praca z Tollerem | Wystawy
Wszystkie materialy zawarte w tym serwisie, sa wlasnoscia autorów strony lub osób, które wyrazily zgode na ich zamieszczenie.
Zabrania sie zapozyczania, kopiowania czesci badz calosci bez uprzedniego kontaktu.
Wszelkie prawa zastrzezone.