Nova Scotia Duck Tolling Retriever Forum

Pełna wersja: REGULAMIN PROGRAMU “ZŁOTY DLA RUDEGO”
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
REGULAMIN PROGRAMU “ZŁOTY DLA RUDEGO”
1. Uczestnikiem programu „Złoty Dla Rudego” (zwanego dalej Programem) zostaje osoba, która zdeklaruje się dokonywać wpłat miesięcznych.
2. Uczestnicy Programu zobowiązani są wpłacać składki miesięczne w wysokości minimum 5,00 PLN.
3. Wpłaty wspierające Program mogą dokonywać również osoby nie zadeklarowane jako wpłaty jednorazowe mające na celu pomoc w konkretnej akcji (dotczy także Uczestników Programu).
4. Fundusze na Program będą zbierane także z bazarków oraz sprzedaży różnego rodzaju rękodzieł.
5. Osoby dokonujące wpłat automatycznie zrzekają się prawa do zwrotu wpłaconej kwoty.
6. Zebrane fundusze będą przekazywane na pomoc kierunkową (np. karma, sterylizacja, leki, dom tymczasowy, hotelik, przewóz) dla wyszukanych w schroniskach psów rasy Nova Scotia Duck Tolling Retriever oraz psów w typie rasy.
7. Zbierane fundusze mogą być także przekazywane zarejestrowanym użytkownikom Nova Scotia Duck Tolling Forum (zwanym dalej Forum) w sytuacjach kryzysowych: wypadek psa, drogie leczenie, utrata pracy itp. na wniosek potrzebującej osoby.
8. Pieniądze z programu mogą być też przekazywane na akcje społeczne.
9. Fundusze będą przekazywane w formie przelewu.
10. Każde przekazanie pieniędzy będzie potwierdzone skanami potwierdzeń wpłat oraz uzgodnione z uczestnikami programu na poniższych zasadach:
o Osoba Odpowiedzialna za Program zbiera od Uczestników Programu wnioski o wsparcie konkretnego celu (punkt 6, 7, 8),
o Każdy wniosek jest omawiany i zatwierdzany (za pomocą głosowania) przez Uczestników Programu w wydzielonej części Forum,
o Osoba Odpowiedzialna za Program organizuje głosowanie w formie ankiety na Forum celem podjęcia decyzji dot. konkretnych celów Programu,
o W przypadku głosowania nie rozstrzygającego Osoba Odpowiedzialna ma głos rozstrzygający.
11. Udział w Programie jest dobrowolny a każdy z jego uczestników może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Programie.
12. Na koniec każdego miesiąca Osoba Odpowiedzialna za Program przedstawia aktualny stan konta – bilans wpłat i wypłat.
Przekierowanie